Mange -mennesker -på -vej -ind -i -Tivoli -Friheden -Aarhus

Parkregler

Det er vores højeste ønske, at en tivolidag skal være en glad dag med masser af gode oplevelser for hele familien. For at sikre det, har vi nogle regelsæt, der gælder for alle gæster i parken.

Reglerne indeholder bl.a. en række bestemmelser omkring sikkerhed og orden. Generelt skal alle henvisninger fra personalet følges - det gælder henvisninger, som er givet af hensyn til din sikkerhed, og det gælder henvisninger, der skal sikre, at ALLE får en god dag i parken.

Særlige regelsæt gældende for Sæsonkort og All Inclusive kan findes under kategoriernes egne sektioner.

Herunder finder du en kort oversigt over de vigtigste regler i Tivoli Friheden.

Med venlig hilsen

Tivoli Friheden A/S

 

Kontakt Os

Du kan kontakte Tivoli Friheden på vores adresse eller ringe til vores kontor:

Tivoli Friheden A/S
Skovbrynet 5
8000 Århus C
Tel.         +45 86 14 73 00
Fax         +45 86 14 79 34
E-mail    tivoli@friheden.dk
CVRnr.   12 50 39 97

 
tree tree
 

Sikkerhedspolitik

I sikkerhedspolitikken kan du læse om, hvordan vi dels forebygger uheld dels, hvordan beredskabet er tilrettelagt, hvis ulykken rammer.

Antal besøgende
Tivoli Frihedens have kan rumme et vist antal besøgende. Vores gæster kommer ind efter "først til mølle"-princippet, så på dage, hvor havens kapacitet er fuldt udnyttet, forbeholder vi os ret til at lukke for yderligere entré.

Førstehjælp
For at sikre en bred dækning af førstehjælpere, har samtlige af parkens faste helårs-medarbejdere og de sæsonansatte områdeledere gennemført et 6-timers førstehjælpskursus arrangeret enten af Falck eller AMU.

Beredskabsplan
Tivoli Friheden har i samarbejde med myndighederne (politi, brandvæsen, redningskorps) udarbejdet en beredskabsplan, der generelt beskriver sikkerhedsarbejdet, kommunikationssystemet og ansvarsfordelingen i parken.

De Kørende Forlystelser (DKF)
Alle parkens kørende forlystelser godkendes hvert år inden sæsonstarten af Force Technology på vegne af Politiet, som har tilsynspligten med Tivoli Friheden.

Yderligere bliver alle nye større forlystelser også godkendt af det tyske selskab TÜV, der er anerkendt som verdens førende selskab inden for sikkerhedsgodkendelser af forlystelser.

Ulykker
Ved større ulykker er det Tivoli Frihedens politik at tilbyde psykologisk krisehjælp til pårørende til tilskadekomne, vidner til ulykken, involverede medarbejdere samt andre, som vurderes at have behov for hjælp.

Tivoli Friheden har tegnet de lovpligtige ansvarsforsikringer, der sikrer tilskadekomne adgang til erstatning efter gældende regler.

Fødevaresikkerhed
Alle butikker og restauranter drives under et regelsæt omkring hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af Fødevarestyrelsen.

Handicappolitik

I Tivoli Friheden tager vi også hensyn til gæster med særlige behov og derfor har vi indført en politik for gæster med handicap.

Entré
En handicappet betaler entré på lige fod med Tivoli Frihedens øvrige gæster, men kan til gengæld medbringe en hjælper/ledsager gratis mod forevisning af et gyldigt ledsagerkort.

Turbånd
En handicappet køber ligeledes Turbånd på lige fod med de øvrige gæster, men må gratis medtage én hjælper ved fremvisning af et ledsagerarmbånd.


Det er også muligt at få bevilliget et "Vis Hensyn"-skilt, som gør  personalet opmærksomme på, at de skal være ekstra behjælpelige ved forlystelser og hvor der er behov i resten af parken.

Ledsagerarmbånd og "Vis Hensyn"-skilt udleveres ved henvendelse i Informationen.

OBS! Ledsagerarmbånd er kun til at ledsage den handicappede og har ikke samme vilkår som et almindeligt Turbånd!

Mærkeordning for Tilgængelighed
Mærkeordningen for Tilgængelighed har besøgt Tivoli Friheden. Læs mere på www.godadgang.dk

Ordensregler

Ordensregler er gældende for samtlige besøgende i parken. Disse skal sikre at ALLE kan få en god oplevelse - store som små.

Tobak, mad og drikkevarer må ikke nydes i forlystelserne og i indgangskøerne til disse. 

Turbånd er personligt, og udlån, overdragelse eller anden snyd medfører bortvisning.

Der må gerne medbringes mad-og drikkevarer i Tivoli Friheden på almindelige Tivoli-dage.* (Gæster må medbringe op til 2 genstande (øl/vin) pr. person over 18 år.)
Alkohol må ikke bæres synligt og skal nydes siddende til medbragt mad i "picnic"-områderne. Stærk alkohol må ikke medbringes.

Tivoli Friheden forbeholder sig ret til at afvise berusede gæster eller gæster under anden påvirkning.

Fed Fredag/koncertdage
*På dage med Fed Fredags-koncerter, Sankt Hans Aften og andre koncertdage må egne drikkevarer ikke medbringes. (Både alkoholiske og ikke-alkoholiske drikkevarer)

Krus med pant (10,-) kan ombyttes til kontanter (dog kun et krus pr. gæst)

Hund
Det er tilladt at tage sin hund med i Tivoli Friheden, hvis man følger disse regler:
Hunden skal være i snor under hele opholdet, den må ikke være til gene for andre i parken og der skal samles op efter den.

Paraplyer må gerne medbringes, men på koncertdage opfordres der til at man tager hensyn til hinanden ved sceneområdet. Følg altid vagternes anvisninger.

Rulleskøjter, skateboard, løbehjul og cykler er ikke tilladt i parken.

GLEMTE SAGER I FRIHEDEN

Skulle du være så uheldig at glemme noget i Friheden, så kan det afhentes i Informationen i 7 dage, hvorefter det sendes til hittegods. 

 
Top Attraktioner
Køb sæsonkort fra:

299,-

Nyt-sæsonkort-2016-NY
Sæsonkort typer

Sæsonkort Sølv - kr. 299,-
Sæsonkort Platin - kr. 399,-
Sæsonkort Deluxe - kr. 699,-

Tivoli Friheden A/S
Skovbrynet 5,  8000 Århus C
Tlf: 8614 7300